24 april 2015

College scoort forse onvoldoende

De PvdA-fractie is geschrokken van het rapport van de Rotterdamse Rekenkamer over het debacle rond het Wereldmuseum (‘Werelden van verschil’). PvdA-raadslid Co Engberts (Cultuur): “De beschrijving van de grote nalatigheid en passiviteit is schokkend. Het stadsbestuur heeft zijn verantwoordelijkheid voor dit bijzondere museum en prachtige collectie verwaarloosd en verzaakt.”

“Uit het rapport blijkt dat de volledigheid van de gemeentelijke collectie niet meer vast te stellen is doordat het College zijn rol niet goed vervulde. Een verouderde collectiemeting die actueel had moeten zijn, het niet zorgvuldig bekijken van collectiebeleidsplannen en het geen gebruik maken van de bevoegdheid tot inspectie droegen hieraan bij,” zegt Engberts. “De reactie van het College op het rapport is magertjes. Het toezicht vanuit de gemeente gebeurde informeel bij een kopje thee en alles werd voor zoete koek geslikt. Zo leidde bijvoorbeeld het niet halen van aantallen bezoekers niet tot actie.”

“Ook blijkt het College stelselmatig te hebben nagelaten om het functioneren van het museum nauwlettend te volgen. De gemeente was vooral geldverstrekker en verhuurder, maar hield nauwelijks toezicht en lette niet op de collectie,” zegt Engberts. “Pas na lang aandringen en grote druk vanuit media, burgergroepen en de gemeenteraad is de wethouder in actie gekomen. De wethouder is politiek verantwoordelijk voor de steken die zijn gevallen. Wij wachten het debat in de gemeenteraad hierover verder af. Nu is van belang dat het museum de weg omhoog kan inslaan. Het zou goed zijn als het museum snel weer goede tentoonstellingen met stukken uit de collectie kan organiseren. Juist dit museum heeft een collectie waarmee het geweldig kan aansluiten bij de belangstelling van veel Rotterdammers en zit in een fantastisch en op kosten van de gemeente opgeknapt gebouw. Ook de rol die de Raad van Toezicht hierin gespeeld heeft biedt wat ons betreft stof tot nadenken.”

“Het rapport van de Rekenkamer over het functioneren van de gemeente maakt ons vooral boos. Hoe is het mogelijk dat de belangen van Rotterdam zo slecht zijn behartigd? De Rekenkamer onderstreept dat de manier waarop dit is gedaan, niet te verdedigen is. Het College scoort wat ons betreft dan ook een forse onvoldoende,” zegt Engberts.

Vorige week verscheen het rapport van Gitta Luiten, dat vooral inging op de stand van zaken bij het Wereldmuseum zelf. Lees Engberts’ reactie op dat rapport hier.

Update (13:03 uur): Directeur Wereldmuseum Rotterdam legt functie neer
Reactie Co Engberts: “De PvdA-fractie is blij dat de directeur van het Wereldmuseum een stap terug doet. Nu hij niet meer de leiding heeft over het museum, is de weg vrij om werk te maken van een nieuwe toekomst. De snelheid waarmee de nieuwe Raad van Toezicht dit heeft geregeld, geeft ons het vertrouwen dat de enorme problemen worden aangepakt en opgelost. Van de PvdA mocht er geen extra geld naar het museum, zolang deze directeur er zou zitten om het uit te geven. Met deze nieuwe situatie roepen we de wethouder op om snel te handelen bij een eventueel hulpverzoek van de Raad van Toezicht, zodat het Wereldmuseum en de bijzondere collectie snel weer als volwaardig Rotterdams museum kan functioneren.”