25 november 2013

Conceptkandidatenlijst voor de gebiedscommissie PvdA IJsselmonde bekend.

Tijdens de Algemene Leden Vergadering (ALV) van 18 september 2013 heeft u als leden van de PvdA onderafdeling IJsselmonde het fractieprofiel c.q. profielkenmerken PvdA gebiedscommissieleden vastgesteld. Tevens heeft u ingestemd met het instellen van een onafhankelijke kandidaatstellingscommissie. De kandidaatstellingscommissie heeft op basis van het fractieprofiel een conceptkandidatenlijst voor de gebiedscommissie IJsselmonde opgesteld.

Het bestuur van de onderafdeling heeft het voorstel van de kandidaatstellingscommissie overgenomen en presenteert u hierbij een conceptkandidatenlijst voor de PvdA gebiedscommissie IJsselmonde. Een combinatie van mensen met verschillende ervaringen en competenties die zich de komende vier jaren gaan inzetten voor het gebied IJsselmonde.

Op de ALV woensdag 17 december aanstaande wordt aan u gevraagd deze conceptkandidatenlijst vast te stellen. Tijdens deze ALV zal de kandidaatstellingscommissie de conceptkandidatenlijst motiveren. Deze ALV wordt gehouden in een van de zalen van de Emmausparochie aan de Reyerdijk. De agenda alsmede de vergaderstukken worden in de komende weken toegestuurd.

Hieronder  vindt u de conceptkandidatenlijst:

1) At Polhuis

2) Harm de Oude (onder voorbehoud)*

3) Bianca Haans- van Heusden

4) Leonard Pavion

5) Yasmine Houfaty

6) Johan Verbeek

7) Jaap Faber

8) Nurten Karisli

* Onder voorbehoud: Harm de Oude is een kandidaat voor Groen Links. Op 30 november 2013 beslist de leden vergadering van Groen Links of zij een gezamenlijke lijst willen. Op 17 december beslist de PvdA ledenvergadering of zij een samengestelde lijst willen. Bij een samengestelde lijst staat Harm de Oude op nummer 2. Mochten de ledenvergaderingen anders beslissen zal Harm de Oude verder gaan op een eigen  lijst van Groen Links.