2 december 2013

Concepttekst verkiezingspamflet PvdA Rotterdam Noord

Betrokken burgers

Betrokken burgers die zich voor elkaar inzetten, dat is de basis voor een sterk sociaal Rotterdam Noord. In de nieuwe gebiedscommissie gaat de Partij van de Arbeid er voor zorgen dat bewoners aan zet zijn. Wij willen de oren en ogen van de wijken zijn en letten op dat de wensen en gevoelens van de bewoners van Noord een plek krijgen. We zijn er voor elkaar en met elkaar.

 

Buitenruimte

Inspraak en participatie bij inrichtingsplannen moeten in Noord goed geregeld blijven. De nadruk op initiatieven van bewoners ondersteunen we van harte en adviseren er positief op. De plannen die er gemaakt zijn op het gebied van ecologie en natuurwaarden mogen niet verdwijnen. De PvdA ziet de buitenruimte als plek voor jong en oud en houdt met alle groepen rekening.

 

Veilige en leefbare wijken

Samen met de inwoners van de buurten in Noord blijven wij ons inzetten voor veilige wijken. De Partij van de Arbeid vindt daarbij een evenwicht tussen preventie en repressie belangrijk. Buurtpreventie en buurtbemiddeling staan hierbij voor ons centraal.

 

Zorg voor ouderen.

Ons advies: Blijf zo lang je kan meedoen in de maatschappij! In– en buitenshuis moet rekening gehouden worden met beperkingen en mogelijkheden van mensen op leeftijd.
De PvdA let op de behoeften die bestaan bij ouderen en de zorg die zij nodig hebben. We luisteren en denken mee over de oplossingen.

 

Jeugd en Jongeren

Kinderen groeien gezond op en ontwikkelen hun talent op school, thuis en op straat. Ouders krijgen, indien nodig, steun in de opvoeding en zijn betrokken bij het opvoeden van hun kinderen. Jongeren volgen een opleiding, worden ondersteund in het ontwikkelen van hun (vaktechnische) vaardigheden. Jongeren die dreigen uit te vallen moeten extra steun krijgen om hun opleiding te voltooien.