De zorg moet anders!

Door Narsingh Balwantsingh op 2 april 2020

De Coronacrisis is ongekend. Rotterdam is uit de as herrezen na de verschrikkingen van de Tweede Wereldoorlog, maar niet eerder moest 010 in vredestijd zo haar deuren sluiten. Als PvdA Rotterdam hebben we enorm respect voor hoe experts in deze crisis hun werk doen. Maar we zien ook waar we in Nederland fouten maken. Waar het beter kan. We zien hoe ontstellend rijk we zijn en hoeveel mensen daar niet van kunnen profiteren.

Wat leren we?

Dat de zorg onder druk staat, wisten we al. Het is niet zonder reden dat zorgmedewerkers het afgelopen jaar in grote groepen naar Den Haag trokken. Maar we zien ook iets anders, iets belangrijkers.
Waar een halfjaar geleden nog werd gedebatteerd over of en hoe er moest worden geïnvesteerd in de zorg, ziet elke Nederlander nu met eigen ogen hoeveel er nodig is en dat er haast gemaakt moet worden. Wat zien wij?

Veilig van en naar je werk

Ziekenhuispersoneel mag in deze crisis gratis parkeren in Rotterdam. Een fantastische maatregel. Zo voorkom je dat ze met het OV hoeven te reizen en zo onverhoopt besmet kunnen raken, of anderen kunnen besmetten. Zo kunnen onze toppers in de ziekenhuizen naar eer en geweten handelen en beschermen wij hen zo goed mogelijk.

Maar voor thuiszorgwerkers, zorgmedewerkers in gehandicaptenzorg, revalidatie of palliatieve zorg, geldt dit niet. Met als risico dat ouderen hun thuiszorg afbellen uit angst voor besmetting, en zo geïsoleerd raken. Of dat medewerkers daadwerkelijk besmet raken – een angst waar ik mij als raadslid al eerder over uitsprak.

Dus, iedereen gratis parkeren en alle problemen in de zorg zijn opgelost?

Was het maar zo makkelijk. Het niet-gratis kunnen parkeren is een symptoom van iets heel pijnlijks. Namelijk, we zijn uit het oog verloren hoe wij de zorg moeten waarderen. Medewerkers ervaren een extreem hoge werkdruk en, hoewel zij onmisbaar zijn in de maatschappij, krijgen ze te weinig betaald en vaak niet eens een vast contract. Dit gebrek aan waardering betekent een drempel voor kinderen om voor een zorgberoep te kiezen.

Als je dronken uit de kroeg rolt om 01:30, staat het nachtelijk OV voor je klaar.
Maar als jij om 04:00 ’s morgens naar het ziekenhuis moet voor je shift,
heb je het nakijken. Met de fiets, is het devies. Maar woningen in je eigen stad
kun je niet meer betalen en een parkeervergunning kost je een rib uit je lijf.

Dit geeft stof tot nadenken. Het economisch bejag moet uit onze publieke sector. Beloon en waardeer de mensen die niet alleen nu, maar altíjd in de frontlinie staan.

Gratis parkeren voor zorgmedewerkers is één zaak waar wij naar streven. Maar als gemeente zijn er nog een aantal andere zaken die wij zouden kunnen regelen, en waar de PvdA Rotterdam voor staat:

  1. Zorgmedewerkers hebben recht op een vast contract. Haal de flex weg!
    • De gemeente kan hiervoor zorgen door dit als eis te stellen in het doen van aanbestedingen.
  2. Pas de OV-dienstverlening zo aan, dat mensen in cruciale beroepen altijd hun werk kunnen bereiken.
    • Op wat voor tijdstip dan ook en met volledig inbegrip van ieders veiligheid.
  3. Ontregel de werkzaamheden van zorgwerkers.
    • Laat hun werk weer draaien waarom het gaat: gezondheid, medemenselijkheid, liefde, kennis en kunde.

Samen sterker door strijd! Op naar een gezond en rechtvaardig 010.

(Benieuwd naar onze overige standpunten over de zorg? Die vind je hier)

 

Narsingh Balwantsingh

Narsingh Balwantsingh

Narsingh Balwantsingh is geboren en getogen aan de Mathenesserweg te Rotterdam-West. Naast zijn werk als raadslid, is hij werkzaam als presentator en programmamaker bij de Publieke Omroep. Wat drijft hem voor de PvdA Rotterdam? “Betere materiële en immateriële voorzieningen voor mantelzorgers, toegang tot huiswerkbegeleiding en remedial teaching voor alle scholieren ongeacht financiële draagkracht zijn enkele

Meer over Narsingh Balwantsingh
Word lid van de PvdA!

Word lid van de PvdA!

Samen kunnen we onze idealen waarmaken.
Doe mee en word lid!

Word lid