6 januari 2016

Denk mee over nazorg vluchtelingen

Op de politieke ledenraad in november heeft Rotterdam een motie ingediend om betere nazorg voor vluchtelingen te organiseren. Deze motie is aangenomen en de Rotterdamse delegatie is uitgenodigd door Tweede Kamerlid Attje Kuiken om te praten over de invulling hiervan. Voordat dit gesprek ingepland wordt lijkt het ons goed om de mening en input van de Rotterdamse PvdA’ers te verzamelen. Dit willen wij graag doen op dinsdag 12 januari om 19:30u op het Willem Smalthof. Wij nodigen u van harte uit om daar met ons van gedachte over te wisselen.

Graag tot dinsdag!

Kevin van Eikeren en Matthijs Wijga