26 april 2015

Dinsdag 28 april: Bed, bad & brood bijeenkomst

Enkele dagen geleden is het ‘bed-bad-brood-akkoord’ tot stand gekomen, het compromis tussen PvdA en VVD. Aanstaande dinsdag 28 april organiseert PvdA Rotterdam hierover een bijeenkomst.

Twee dagen later debatteert de Rotterdamse gemeenteraad hoe onze stad hiermee om zal gaan. Diezelfde donderdagavond debatteert ook de Tweede Kamer over dit onderwerp.

Het is belangrijk dat we dit gesprek nu voeren omdat het om zeer kwetsbare mensen gaat en daarmee het hart van de sociaaldemocratie raakt. Het onderwerp, het akkoord en de discussie daarover roept bij veel Rotterdammers vragen en emoties op. De PvdA fractie in de gemeenteraad heeft in haar reactie op vijf onderwerpen vragen geformuleerd waarover ze graag in gesprek gaan.

Aanstaande dinsdag zal naast de PvdA raadsfractie ook Tweede Kamerlid Attje Kuiken (woordvoerder Asiel en Migratie) aanwezig zijn om in te gaan op vragen rond het akkoord. Kom dinsdag, ga in gesprek en geef onze fracties iets mee voor de debatten van donderdag.

De bijeenkomst vindt plaats in de Pauluskerk (Mauritsweg 20) en begint om 20:00 uur (inloop 19:30 uur). Bij aanvang zal Geert Beke (voorzitter Pauluskerk) ons te woord staan over het belangrijke werk dat in de kerk wordt verricht.