11 december 2015

Een rooie rakker van het eerste uur wordt 100 jaar

Op woensdag 9 december 2015 vierde Jan Jettinghof zijn 100e verjaardag in Alexander.

De onderafdeling Partij van de Arbeid van Prins Alexander had een klein feestje georganiseerd. Veel mensen waren naar Alexander gekomen om getuige te zijn van de 100-jarige verjaardag van Jan Jettinghof. Alles in gezelschap van zijn kinderen en de ouderengespreksgroep van de onderafdeling Alexander. Deze groep heeft Jan in het verleden zelf opgericht. Een van de leden van deze groep vertelde dat Jan momenteel geen uitdovend vlammetje is maar nog steeds een fel brandende toorts.

Burgemeester Aboutaleb kwam ook langs om Jan te feliciteren. De burgervader had als cadeau een boek mee over het stadhuis, met uiteraard hierin zijn felicitaties. De heren hebben de heren een geanimeerd gesprek gevoerd over Rotterdam.
De vicevoorzitter van de gebiedscommissie Prins Alexander  Corstiaan Breedveld kwam langs en ook hij had een boek als geschenk voor Jan. De verzorgsters van Jan gingen hierna samen met hem op de foto voor het fotoalbum. Namens de gemeenteraadsfractie PvdA en het afdelingsbestuur bood Marco Heymen een bloemetje aan.

De voorzitter van de onderafdeling Prins Alexander, Paul van Meurs bedankte Jan voor zijn inzet door de jaren heen. Paul haalde aan dat Jan een van de oprichters was van de onderafdeling Prins Alexander en daar als eerste voorzitter dienst deed. Jan stond aan de wieg van de deelgemeente Prins Alexander en daarvoor werd hij later onderscheiden met de Mia van Ieperenspeld.

Ook was Jan voorzitter van het gewest Rotterdam, lid van Provinciale staten Zuid-Holland, lid van de toenmalige Rijnmondraad en zoals vermeld oprichter van de ouderengespreksgroep. Hiermee staat vast dat Jan een enorm grote politieke en maatschappelijke betrokkenheid en inzet heeft getoond door de jaren heen.

Als laatste nam Jan Jettinghof zelf het woord en richtte zich tot de aanwezigen, waarbij hij helder uiteen zette wat hij van de huidige politiek vond en vertelde hoe de huidige zorgwet voor hem functioneerde. Jan sprak de wens uit nog zo lang als mogelijk onder de mensen te zijn en bedankte een ieder voor zijn of haar komst. Bijzonder om dit mee te maken en getuige te zijn van een heldere toespraak van een 100 jarig partijlid.