15 februari 2017

Een waardig afscheid na 30 jaar keiharde inzet

Op 15 februari nam Peter Pieterse afscheid van de actieve politiek in Prins Alexander. 30 jaar lang is hij in diverse functies bij het betrokken geweest bij het bestuur van het gebied betrokken geweest, als deelraadslid, als dagelijks bestuurder en de laatste jaren als gebiedscommissielid. Veranderingen in zijn werk voor het FNV brachten met zich mee dat hij lange dagen van huis was en meestal buiten Rotterdam verbleef. Hij vond dat hij zijn ogen-en-orenfunctie daardoor niet meer kon waarmaken.

Tijdens de drukbezochte afscheidsreceptie werd hij door eenieder geprezen om zijn grote kennis over Prins Alexander, maar vooral ook om de plezierige manier van omgaan met politieke medestanders, tegenstanders, voormalige en huidige ambtenaren. Uit handen van gebiedscommissievoorzitter Ron Davids ontving Peter als blijk van grote waardering en erkentelijkheid de Mia van IJperenonderscheiding. De Partij van de Arbeid kijkt met veel dankbaarheid naar Peters inzet voor Rotterdam gedurende deze vele jaren.

René Hoff zal Peters plaats in de gebiedscommissie overnemen.