26 mei 2014

Geen kinderen meer in de cel

De PvdA is zeer verheugd dat staatssecretaris Teeven heeft aangekondigd dat asielzoekende kinderen of gezinnen die Nederland binnenkomen niet meer in cellen opgesloten worden. Ze gaan voortaan naar een gezinsvriendelijke locatie. In Zweden wordt al op die manier gewerkt.

Op mijn verzoek zegde de staatssecretaris eind januari toe aan een oplossing te werken en met een alternatief voor kinderen in grensdetentie te komen. Vandaag liet hij, in reactie op kritiek van de Hoge Commissaris voor de mensenrechten van de Raad van Europa, weten dat de plannen hiervoor binnenkort naar de Kamer zullen komen.

Dat kinderen ook niet meer in vreemdelingendetentie komen is sinds eind vorig jaar al zo.

De staatssecretaris benadrukte vandaag opnieuw dat hij ook geen kinderen in detentie wil, maar dat hij tegelijkertijd ook kinderhandel wil bestrijden. Immers, als een volwassene met kinderen landt op Schiphol, is niet meteen met zekerheid vast te stellen dat die persoon ook echt de ouder is. Zo iemand dan meteen toegang verlenen tot Nederland kan betekenen dat een kind verdwijnt en in een situatie van misbruik belandt. Daarom werden asielzoekers op Schiphol enkele dagen vastgehouden zodat de gezinsband kon worden vastgesteld.

Hier komt dus nu een einde aan. Er komt een alternatief, waarbij de gezinnen met kinderen wel onder toezicht van de overheid blijven zodat kan worden vastgesteld dat van kinderhandel geen sprake is. Maar kinderen komen niet meer in de cel. Met deze nieuwe gezinslocaties staat het belang van het kind voorop en blijven we ze beschermen tegen de risico’s van mensenhandel.