1 juli 2014

Geen leegstand van de Gouvernestraat

Ondanks de inzet van vele vrijwilligers die tot de dag van vandaag strijden voor het behoud van de Gouvernestraat, dreigt het pand per 1 september 2014 haar deuren te moeten sluiten. De PvdA vraagt het College om opheldering. Raadslid Co Engberts (Kunst en Cultuur): “Ik wil dat het College alles op alles zet om leegstand per 1 september te vermijden.”

Vanuit de gemeenteraad is meerdere keren aangedrongen op behoud van de culturele functie van de Gouvernestraat. Het bestemmingsplan gaat uit van een culturele bestemming. Maart 2014 heeft het College een marktverkenningsperiode aangekondigd, waarbij het College op zoek gaat naar een koper die recht doet aan de rijke culturele historie van de locatie. Co Engberts: “Ik wil van het College weten of zich al een koper heeft gemeld. Zo niet, dan moet er een oplossing worden gezocht om leegstand per 1 september te vermijden.”

Met 300 publieke activiteiten en repetitiedagen en met talloze tevreden bezoekers en gebruikers heeft de Gouvernestraat dit seizoen aantoonbaar een meerwaarde gehad voor het culturele klimaat van Rotterdam. Co Engberts: “De vrijwilligers van de Gouvernestraat hebben zich de afgelopen jaren enorm ingezet voor het behoud van de culturele functie van het pand. Betrek dus ook de huidige huurder en de huidige gebruikers bij de zoektocht naar een goede oplossing.”

In de bijlage vindt u de aanvraag voor het debat.