24 november 2016

Kinderopvang van kwaliteit in Rotterdam?

Op 22 november 2016 kopte de Volkskrant: “Zorgen over ruim helft kinderopvangverblijven”. Uit onderzoek naar drieduizend kinderdagverblijven, peuterspeelzalen en buitenschoolse opvanglocaties bleek dat bij meer dan de helft van de Nederlandse verblijven voor kinderopvang er reden is tot zorg voor toezichthouder GGD. Deze zorgen betrekken de veiligheid, het aantal leidsters op een groep of het beeld dat ontstaat vanuit klachten van ouders.

Omdat de gemeente bij wet eindverantwoordelijk is voor de kwaliteit van kinderopvangbedrijven, wil de PvdA Rotterdam van het college weten of ook de kwaliteit van Rotterdamse kinderopvang een reden is tot zorg. Daarom heeft Raadslid Marco Heijmen schriftelijke vragen gesteld.

Heijmen: “Als uit zo’n groot onderzoek blijkt dat de kwaliteit van meer dan de helft van de kinderopvang in Nederland zorgwekkend is, wil ik weten hoe het in Rotterdam zit en wat de gemeente doet om de kwaliteit te waarborgen.”

 Klik hier voor de schriftelijke vragen