4 juni 2015

Meerderheid gemeenteraad voor steun huiskamers in de wijk

Vandaag bespreekt de Rotterdamse gemeenteraad de kadernotitie ‘Nieuw Rotterdams Welzijn’. PvdA-raadslid Marco Heijmen heeft met steun van een meerderheid van de gemeenteraad het voorstel ingediend om ervoor te zorgen dat er een voorstel komt vanuit het stadsbestuur waarin bewoners terzijde worden gestaan in het beheersen van de exploitatielasten voor hun huiskamers in de wijk.

GroenLinks, VVD, SP, NIDA, CU-SGP en D66 dienden het voorstel samen met de PvdA in. “Huiskamers in de wijk zijn door bewoners beheerde accommodaties ten behoeve van sociaal-culturele en maatschappelijke activiteiten. Deze zijn door bewoners al op verschillende plekken in de wijk gerealiseerd. De bewoners zetten zich op vrijwillige basis in. Maar zij moeten wel steeds meer tijd en energie steken in het gefinancierd krijgen van de exploitatielasten. Exploitatielasten die deels kunnen bestaan uit door de gemeente zelf opgelegde heffingen. Omdat wij de inzet van deze bewoners zien als zeer waardevol vinden wij dat zij zo veel mogelijk ondersteund moeten worden. Vandaar ons voorstel,” zegt Heijmen. “Ik ben erg blij dat zoveel partijen ons hierin steunen. Het stadsbestuur zal nu moeten komen met een voorstel waarin bewoners worden geholpen bij het beheersen van de exploitatielasten voor hun huiskamers in de wijk.”