22 januari 2016

Meldpunt huiselijk geweld moet beter

Uit onderzoek van de Inspectie Jeugdzorg naar Veilig Thuis Rotterdam Rijnmond blijkt dat het meldpunt voor huiselijk geweld en kindermishandeling niet voldoet aan alle eisen. Er wordt slechts aan 18 van de 24 verwachtingen voldaan. Veilig Thuis Rotterdam Rijnmond krijgt tot 23 februari om de inspectie te informeren over de verbetermaatregelen en de termijn waarbinnen zij de maatregelen gaan doorvoeren. Binnenkort wordt dit gelukkig in de commissie van de gemeenteraad besproken.

PvdA-raadlid Fatima Talbi (Zorg): “Er spelen een aantal zaken die ons grote zorgen baren. Zo is de vertrouwensarts niet altijd bereikbaar en worden onderzoeken niet altijd binnen vijf dagen na ontvangst van een melding gestart. De meldingen worden gelijk bekeken, maar sommige onderzoeken starten pas na twee weken of zelfs maanden als ze geen hoge prioriteit zouden hebben. Dit is niet acceptabel.”

“Ik wil graag van de wethouder horen wat hij gaat doen om te zorgen dat Veilig Thuis wel aan de eisen voldoet en op welke termijn. Wij hebben ons altijd hardgemaakt voor een goed medlpunt om kindermishandeling en huiselijk geweld aan te pakken en te voorkomen, en dat zullen we ook blijven doen. Huiselijk geweld is en blijft onacceptabel.” besluit Talbi.