6 november 2014

Motie PvdA/ SP/ GroenLinks- Kunstuitleen (AANGENOMEN)

De motie van PvdA-raadslid Co Engberts, ingediend tijdens de behandeling van de begroting, is aangenomen.