14 november 2013

Noteert u het alvast?

De PvdA-leden van Noord stellen verkiezingsprogramma en kandidatenlijst voor de gebiedscommissie Noord vast tijdens de ledenvergadering op woensdag 18 december 2013.

De vergadering zal worden gehouden in De Banier in de Banierstraat 1 en begint om 20.00 uur. Zet u het alvast in uw agenda?

Binnenkort zal de concept kandidatenlijst bekend worden. En aan het concept van het Noordse verkiezingsprogramma wordt de laatste hand gelegd.

Begin december ontvangt u de uitnodiging met agenda, concept programma en concept kandidatenlijst.

 

Hartelijke groet,

Petra Reijntjes

Bel me 06 2186 6413

Tweet me @petrareijntjes