15 april 2016

Ombudsteam PvdA R’dam helpt!

Het PvdA ombudsteam zit niet stil, steeds meer mensen weten de weg naar het ombudsteam te vinden.Om een goed beeld te krijgen van het werk dat het team verricht schrijven ze columns met voorbeelden uit de praktijk. Hierbij twee voorbeelden van de afgelopen maanden.

K. is een zwaar gehandicapte jongen die voor zijn vervoer volledig is aangewezen op de regeling “Vervoer op Maat”. Daarbij krijgen gehandicapten een aantal kilometers vrij reizen met een daarvoor aangewezen vervoerder. In Rotterdam is dat de Rotterdamse Mobiliteit Centrale (RMC).

K. is heel ontevreden over dat vervoer. Hij wordt regelmatig te laat opgehaald en bovendien wordt zijn rolstoel niet altijd goed vastgemaakt. Dit leidt tot zeer gevaarlijke situaties voor K. Het ombudsteam van de PvdA kaart de zaak aan bij het klachtenpanel van de RMC maar krijgt daarop geen antwoord. Vervolgens zoekt het ombudsteam contact met de Directie terwijl ondertussen de raadsfractie bij de wethouder haar verbazing uitspreekt over de onbereikbaarheid van RMC voor gerechtvaardigde klachten van reizigers. Uiteindelijk komt de directie van RMC dan toch met een reactie. Men erkent dat auto’s niet altijd op tijd rijden maar wil met de gemeente overleggen hoe daarin verbetering te brengen. Wat betreft veiligheid zegt men dat chauffeurs een speciale training krijgen. In geval van klachten zal men chauffeurs persoonlijk controleren op hun werkwijze. Omdat de situatie van K. vanwege zijn complexe handicap zeer specifiek is wordt voor hem een speciale voorziening getroffen, hij krijgt voortaan zoveel mogelijk hetzelfde voertuig en zijn ritten worden vanuit RMC afzonderlijk gemonitord.

In een andere kwestie helpt het ombudsteam een meneer, T. Hij heeft vanwege een echtscheiding een ongeorganiseerd leven geleid en een torenhoge schuld veroorzaakt. Het ombudsteam helpt hem bij het weer op de rails krijgen van zijn bestaan. T. wordt begeleid naar de Vraagwijzer, het sociale loket van de gemeente Rotterdam. Men bewerkstelligt dat de man terecht komt bij een van de Rotterdamse wijkteams waarin verschillende hulpverlenende instanties samenwerken. T. gaat ook naar de gemeentelijke kredietbank, zodat er een begin kan worden gemaakt met de afbouw van zijn schulden op weg naar een nieuw toekomst.

Deze column is geschreven door Tjeu Strous

Het PvdA ombudsteam houdt elke eerste woensdag van de maand spreekuur in het Wester Volkshuis in Spangen. Iedereen is welkom en advies is gratis. Het Ombudsteam is bereikbaar via [email protected].