20 maart 2015

PvdA: Ernstige zorgen om vitamine D-tekort kinderen

Vandaag opent het Algemeen Dagblad met een artikel naar aanleiding van een grootschalig onderzoek van het Erasmus MC in Rotterdam onder 4000 kinderen van 6 jaar, dat vandaag wordt gepubliceerd in het wetenschappelijke tijdschrift The Journal of Nutrician. Uit het onderzoek blijkt dat 6 procent van alle kinderen een ernstig tekort heeft aan vitamine D. Onder niet-westerse kinderen loopt dit percentage zelfs op tot 20 procent. PvdA-raadslid Fatima Talbi is geschrokken van de resultaten en stelt hierover vandaag vragen aan het stadsbestuur.

“In Nederland geldt al jaren het advies om kinderen tot 4 jaar extra vitamine D te geven. Kinderen met een donkere huid of kinderen die niet veel buiten komen, zouden ook na hun 4e jaar druppels of tabletjes moeten innemen. In de praktijk is gebleken dat minder dan de helft van de kinderen supplementen krijgt op 1-jarige leeftijd. De onderzoekers noemen de resultaten zorgwekkend, omdat de onderzoekers niet hadden verwacht dat het om zo veel kinderen ging en omdat vitamine D-tekort op latere leeftijd gezondheidsproblemen kan veroorzaken,” zegt Talbi. “Ik heb het stadsbestuur gevraagd of men het met ons eens is dat er actie moet worden ondernomen om dit probleem van vitamine D-tekort onder Rotterdamse kinderen terug te dringen. Ik wil weten hoe het stadsbestuur dit probleem gaat aanpakken. Er kan bijvoorbeeld worden gedacht aan het starten met een bewustwordingscampagne onder ouders of aan het aanbieden van druppels of tabletjes op basisscholen aan leerlingen.”