29 november 2013

PvdA: Geen Rotterdammer buiten de boot bij referenda in de gebiedscommissies

Na 19 maart 2014 worden de huidige deelgemeenten van Rotterdam vervangen door 14 gebiedscommissies. Gisterenavond sprak de gemeenteraad over de wijze waarop de Rotterdammer in een gebiedscommissie initiatieven voor zijn of haar buurt kan inbrengen. PvdA-fractievoorzitter Marco Heijmen: “De PvdA vindt het belangrijk dat alle Rotterdammers de kans krijgen om hun stem in de gebiedscommissies te laten horen. Via de gebiedscommissies moet elke Rotterdammer invloed kunnen uitoefenen op het beleid in zijn of haar wijk.”

Rotterdammers krijgen o.a. de mogelijkheid om in een referendum de gekozen leden van een gebiedscommissie over een onderwerp te adviseren. Bijzonder is dat het stadsbestuur voorstelt om deze referenda zoveel mogelijk digitaal af te nemen. Als alternatief blijft de mogelijkheid bestaan om per post een stem uit te brengen. Marco Heijmen: “Natuurlijk is het efficiënter en goedkoper als Rotterdammers via het internet hun stem kunnen uitbrengen. Maar het mag niet zo zijn dat Rotterdammers die niet digivaardig zijn door deze stemprocedure buiten de boot vallen. En bovendien moet goed gekeken worden naar risico’s bij het digitaal afnemen van een referendum.”

Marco Heijmen: “De stem van elke Rotterdammer telt en geen enkele stem mag verloren gaan. Daarom heeft de PvdA een motie ingediend om de digitale referenda in de gebiedscommissies na drie gehouden referenda goed te evalueren.”

De motie van de PvdA over het evalueren van de referenda in de gebiedscommissies werd met algemene stemmen aanvaard (zie bijlage). Tevens nam de gemeenteraad een amendement van de PvdA aan over de tijdsbestedingsnorm van de voorzitter en vicevoorzitter van de gebiedscommissies (zie bijlage)