16 maart 2015

PvdA: LHBT-vriendelijk werkklimaat

“Het platform Dutch Government Pride en de Universiteit Leiden starten binnenkort een landelijk onderzoek naar de werkbeleving van LHBT-gemeenteambtenaren. Doel van het onderzoek is onder meer het creëren van een LHBT-vriendelijk werkklimaat, het tegengaan van discriminatie op de werkplek en het stimuleren van de emancipatie van LHBT’ers. De opzet van dit onderzoek is uniek in zijn soort. Het gebeurt bottom-up en vindt plaats in meerdere steden tegelijk, waardoor een goede vergelijking mogelijk is. Ik pleit er dan ook vandaag voor dat de gemeente Rotterdam deelneemt aan dit onderzoek,” zegt PvdA-raadslid Peggy Wijntuin (Emancipatie).

In 2013 toonde het Sociaal Cultureel Planbureau aan dat een positief diversiteitsklimaat de werkbeleving verbetert. Ook de sociale omgang en het welzijn van werknemers, ongeacht seksuele oriëntatie, gaat vooruit. Tegelijkertijd werd vastgesteld dat vooral biseksuele werknemers meer problemen rapporteren dan andere werknemers. Ook transgenders ontkomen niet aan een negatieve bejegening op de werkvloer. Wijntuin: “Rotterdam voert jaarlijks een medewerkerstevredenheidsonderzoek uit. Daarin wordt geen relatie gelegd met het welbevinden van LHBT-medewerkers. Daarnaast is uit bijvoorbeeld onderzoek van het Verwey-Jonker Instituut bekend dat LHBT’ers weinig melding doen van ongewenst gedrag omdat ze vaak nog niet ‘out’ zijn op de werkplek. De PvdA vindt dat dit thema prioriteit verdient. Het gaat hier immers om het welbevinden van medewerkers die zich met hart en ziel voor deze stad inzetten en die onze steun verdienen. Rotterdam als verantwoordelijk werkgever is aan zet!”

“Vandaar ook mijn pleidooi,” zegt Wijntuin. “Ik vind dat deelname aan dit onderzoek prioriteit behoort te krijgen en hoop dat Rotterdam mee gaat werken aan dit onderzoek.”