18 juni 2015

PvdA: Nederland krabbelt op, Rotterdam valt stil

Vanochtend presenteerde het stadsbestuur van LR/D66/CDA de financiële kaders voor de jaren 2016 tot en met 2019, de zogenoemde ‘kaderbrief’. PvdA-fractievoorzitter Leo Bruijn reageert: “Dit is bijzonder slecht nieuws voor Rotterdam. De verkiezingsbelofte van Leefbaar Rotterdam ‘Rotterdam als eerste uit de crisis’, wordt nu ‘Rotterdam als laatste uit de crisis.’ Het Leefbaar-College mist daadkracht en mededogen voor de kwetsbaarsten.”

Rotterdam valt stil
“Wat dit stadsbestuur de ‘kendoe’-mentaliteit noemt, het tonen van lef en branie op z’n Rotterdams, is voor de PvdA-fractie één grote teleurstelling,” zegt Bruijn. “Het aanleggen van een grasveldje op het plein voor de Laurenskerk is hartstikke leuk, maar kan je met de beste wil van de wereld niet scharen onder de belofte van een ‘stadspark ‘. De eerste bijeenkomst met de door het stadsbestuur ingestelde burgerjury was een flop en CityLab010 blijkt niets anders te zijn dan een voortzetting van het mislukte stadsinitiatief met een nieuw etiketje erop. Het klinkt allemaal prachtig en hip, maar uit niets blijkt dat deze initiatieven een positief effect hebben op de participatie en betrokkenheid van de Rotterdammers met de stad. Dit terwijl er – in tegenstelling tot wat het College eerder liet weten – minder geld naar de gebieden en de gebiedscommissies gaat: die toch het visitekaartje zijn op het gebied van participatie en betrokkenheid. Waar het College wél daadkracht toont, pakt het de Rotterdammer: onze zwembaden en buurthuizen die rücksichtslos worden wegbezuinigd, evenals Jeugdvakantieland, dat nota bene van de ondergang gered moest worden door een ondernemer van buiten de stadsgrenzen. Gênant.”

Geen perspectief voor de kwetsbare Rotterdammer
“Rotterdammers met weinig geld hebben het al moeilijk, maar dit College doet er nog een schepje bovenop,” zegt Bruijn. “De kwijtschelding afvalstoffenheffing wordt gehalveerd, de langdurigheidstoeslag is stopgezet en de collectieve zorgtoeslag laat men vanaf 2018 vervallen. Allemaal maatregelen waardoor het Rotterdammers die het al moeilijk hebben, nog lastiger wordt gemaakt. Dit College mist mededogen voor Rotterdammers met een kleine beurs en compassie met de kwetsbaarsten. Wij laten je stikken zodra je het moeilijk hebt, dat is waar de boodschap van dit College op neerkomt.”

PvdA: Geen mensen aan de kant
“Vorig jaar gaf het College nog aan, net als de afgelopen raadsperioden, in te gaan zetten op een verlaging van het aantal bijstandsgerechtigden. Een mooi doel, dat om onduidelijke redenen niet terugkomt in deze nieuwe kaderbrief. Sterker nog, er wordt zelfs uitgegaan van een stijging van het aantal bijstandsgerechtigden. Onduidelijk blijft ook hoe de werkgelegenheid in Rotterdam wordt vergroot, de stedelijke economie wordt gestimuleerd, hoe mensen uit de bijstand precies aan het werk gaan komen of hoe afgestudeerden behouden gaan blijven voor de stad,” zegt Bruijn.