23 oktober 2013

PvdA: Oudere surveillant met scherpe ogen en oren niet discrimineren

Vandaag meldt het AD/RD dat de Erasmus Universiteit de leeftijd van surveillanten bij tentamens gaat verlagen naar 70 jaar. Oudere surveillanten zijn volgens de Erasmus Universiteit “niet alert genoeg om spiekende studenten te betrappen.” De PvdA vindt deze redenering van de Erasmus Universiteit zeer kort door de bocht en stuurt een brief naar het College van Bestuur van de universiteit. PvdA-raadslid Zeki Baran (Participatie en Emancipatie): “Selecteer op basis van kundigheid en maak geen onderscheid op basis van leeftijd.”

De Erasmus Universiteit voert de maximumleeftijd voor surveillanten in om het toezicht op tentamens te verbeteren en daarmee de kwaliteit van het onderwijs te vergroten. Zeki Baran: “Maar een 72-jarige kan over net zulke scherpe ogen en oren beschikken als een 35-jarige. Selecteer daarom op kundigheid en maak geen onderscheid op basis van leeftijd. Dat is een veel betere weg om de kwaliteit van het toezicht te verbeteren.”

De Wet gelijke behandeling op grond van leeftijd bij de arbeid maakt een onderscheid op basis van leeftijd in principe verboden. Aan uitzonderingsgevallen zijn strikte wettelijke vereisten verbonden. Zeki Baran: “De PvdA maakt zich sterk voor het bestrijden van discriminatie op de arbeidsmarkt door middel van handhaving van deze wet. Daarom roept de PvdA bedrijven en instellingen op om personeel te selecteren op basis van kundigheid en geen onderscheid te maken op basis van leeftijd.”

Lees in de bijlage de brief die PvdA-raadslid Zeki Baran vandaag naar het College van Bestuur van de Erasmus Universiteit heeft gestuurd.