4 januari 2016

PvdA wil verkeerd gebruik VOG tegengaan

Het Ministerie van Veiligheid heeft onderzoek uitgevoerd naar risicojongeren en aanvragen van een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG). Uit het onderzoek bleek onder andere dat zowel jongeren en opleidingen onbekend zijn met de precieze werking van een VOG. PvdA-raadsleden Marco Heijmen (Jeugd/Welzijn) en Co Engberts (Onderwijs) vonden een aantal van de uitkomsten van het onderzoek zorgwekkend en stellen vragen aan het stadsbestuur.

Heijmen: “Wat ons betreft kan een verplichte VOG een goed aanvullend instrument zijn bij selectie van geschikte kandidaten. Dit betreft dus niet alleen opleidingen, maar bijvoorbeeld ook sollicitaties. Wel moet er in de gaten gehouden worden dat een VOG niet onnodig en onterecht aangevraagd wordt.”

“In een nieuwsbericht over dit onderzoek (in dagblad Trouw) staat dat het vermoeden heerst dat sommige opleidingen een VOG inzetten om moeilijke leerlingen te weren. Toevallig bereikten ons de afgelopen weken in Rotterdam diverse signalen van leerlingen die iets dergelijks was overkomen. Hier schrikken wij van! Juist voor risicojongeren is het belangrijk hun leven weer op de rit te krijgen en opleidingen, stages en werk zijn hierbij essentieel. Het is dus belangrijk onnodige belemmeringen uit de weg te helpen” stelt Engberts.