24 maart 2015

“Samenleven doe je samen, dat lijkt dit stadsbestuur vergeten te zijn”

WIJ versus zij
“De PvdA-fractie is teleurgesteld om in de gisteren gepresenteerde integratienota te lezen dat er, hoewel het stadsbestuur spreekt over de zogenoemde WIJ-gesprekken en WIJ-bijeenkomsten, uitsluitend wordt gekeken naar de inspanningen die geleverd moeten worden door de migrant. Dit terwijl integratie, of liever gezegd samenleven, volgens de PvdA-fractie een zaak is die van twee kanten moet komen, dus niet alleen vanuit de migrant,” zegt Wijntuin.  “Het versterken van eenheid in verscheidenheid heeft de meeste kans van slagen, als eenieder zijn bijdrage levert. Samen maken we immers Rotterdam. Dat lijkt het stadsbestuur vergeten te zijn.”

Migrant
“Ook blijft het onduidelijk wie het stadsbestuur nu precies bedoelt met het woord migrant,” zegt Wijntuin. “Het stadsbestuur definieert het woord migrant als iemand die vanuit een ander land naar Rotterdam is geëmigreerd, met het doel uiteindelijk hier een nieuw leven op te bouwen. Toch lijkt de integratienota gericht op een groep die veel groter is dan alleen migranten. Zo wordt er bijvoorbeeld in de uitvoeringsagenda gesproken over niet-werkende werkzoekende jongeren en over kinderen van nieuwkomers. De PvdA-fractie vraagt zich dan ook sterk af: op welk moment ben je in Rotterdam migrant-af en word je door dit stadsbestuur gezien als volwaardig Rotterdammer? En zeker wanneer je in Rotterdam bent geboren, lijkt het me niet bevorderlijk om zo iemand een migrant te noemen.”

Aandacht voor arbeidsmarktdiscriminatie
“De PvdA-fractie vindt het belangrijk dat iedereen in Rotterdam gelijke kansen heeft om mee te doen op de arbeidsmarkt. Als je gemotiveerd bent, toegerust en gekwalificeerd, dan is het een klap in je gezicht als je vanwege je huidskleur, je seksuele geaardheid, je zwangerschap, je leeftijd of je levensovertuiging wordt afgewezen op de arbeidsmarkt,” zegt PvdA-raadslid Peggy Wijntuin. “Ik ben dan ook erg blij dat het stadsbestuur ons initiatiefvoorstel, het Actieplan tegen Arbeidsmarktdiscriminatie, voor een groot deel heeft omarmd in de integratienota. Zo wordt er gestart met een Rotterdams ‘Platform tegen Arbeidsmarktdiscriminatie’: precies waar wij om hebben gevraagd. Een dergelijk platform kan zorgen voor stedelijke aandacht voor en betrokkenheid van het bedrijfsleven bij het thema en voor ver­binding tussen het anti-discriminatie beleid van de gemeente enerzijds en het personeels- en inkoopbe­leid, het economisch arbeidsmarktbeleid en het onderwijs- en jeugdbeleid van de gemeente anderzijds. Dit sluit aan bij ons initiatiefvoorstel gericht op het bestrijden van discriminatie op de arbeidsmarkt.”

Lees hier de volledige integratienota van het stadsbestuur van Leefbaar Rotterdam, D66 en het CDA, Integratie 010.