Sloop Tweebosbuurt: extra verbeteringen voor bewoners

29 november 2018

Deze zomer werd bekend gemaakt aan bewoners van de Tweebosbuurt (Afrikaanderwijk) dat er 599 woningen gesloopt zullen worden. Voor sommigen uit de wijk is dit een opluchting: hun slechte huis wordt gesloopt en ze mogen verhuizen, mét een verhuisvergoeding. Voor andere bewoners is dit een bittere pil.

Afgelopen maandag zijn we met de hele fractie en PvdA-leden in de Tweebos geweest om deze bewoners te woord te staan. Mensen riepen ons op om alles uit de kast te halen om tijdens de Raadsvergadering voorstellen in te dienen die hun ten goede komen. Die oproep nemen we serieus.

Sommige bewoners willen heel begrijpelijk koste wat kost hun huis niet opgeven. Je wil zeker zijn van een fijne en betaalbare woning. Waar je een gezin kan stichten. Een plek waar je thuis bent. Je huis is je vaste ankerpunt waarvandaan je je leven opbouwt en vorm geeft. De sloop van de Tweebos is een ingrijpende gebeurtenis in de levens van veel bewoners en het is dan ook geen makkelijke keuze.

Maatregelen

Daarom zijn wij blij met het pakket aan maatregelen dat wij samen met GroenLinks, D66 en de Christenunie-SGP hebben kunnen realiseren. Bewoners die dat willen, kunnen blijven wonen in de wijk. Niet alleen komen er meer woningen, er worden ook hogere verhuiskosten vergoed als iemand tweemaal verhuisd. Er komt een betere communicatie met bewoners en er wordt meer rekening gehouden met deze bewoners. Hierdoor wordt de sloop zo draaglijk mogelijk gemaakt voor iedereen.

Want de sloop gaat niet alleen over stenen, het gaat vooral over mensen. Veel bewoners van de Tweebos zorgen voor elkaar en er is oog voor kwetsbare bewoners. Door sloop en herhuisvesting dreigt dat te verdwijnen. We willen er dan ook voor zorgen dat er hulp is bij het aangaan van nieuwe contacten. Dat er hulp is bij het voortzetten van oude verbanden. En dat de verschillende vangnetten die beschikbaar zijn goed worden benut. Een speciaal Tweebosteam gaat hiervoor zorgen en zal als eerste aanspreekpunt dienen voor de bewoners van Tweebos.

Coalitie

De sloop van de Tweebosbuurt was onvermijdelijk. Maar met garanties voor de bewoners dat ze de gewenste hulp op maat krijgen, en een breder pakket waar we achter staan, stemmen wij voor.

Deze wijk staat niet op zich. Wij zijn een van de partijen in de coalitie vanwege het grotere verhaal voor de stad. Wij zorgen voor een stad in balans, met genoeg huizen waardoor Rotterdammers in alle soorten en maten in de stad kunnen wonen. Door onze inzet wordt er veel minder gesloopt en wordt er meer gebouwd. We bouwen 18.000 woningen, waarvan 20% sociale huurwoningen. Er wordt flink geïnvesteerd in Zuid. En er is aandacht voor de mens. We helpen 8.000 mensen uit de bijstand naar een baan, 15.000 mensen met schulden worden geholpen en we investeren in betere kansen op werk voor MBO’ers. Daar gaan wij voor zorgen met deze coalitie de komende vier jaar.