Steker door: Investeringen als banenmotor

17 juni 2020

Vandaag heeft het college de plannen gepresenteerd om Rotterdam door de Coronacrisis heen te helpen. Grote projecten om onze stad op te knapen en het versnellen van de energietransitie gaan zorgen voor meer werk. Met het scholingsfonds zorgen we ervoor dat mensen ook zulke banen kunnen krijgen en de stad fit is voor verandering. Ook de bouwopgave blijft van groot belang, en we zijn blij dat het college serieus aan de slag gaat om deze te versnellen. De voorgestelde zomerschool zal helpen bij het wegwerken van leerachterstanden bij kinderen. Het is goed dat er extra geld in het noodfonds voor cultuur wordt gestort zodat ook afspraken over eerlijk loon in deze sector kunnen worden nagekomen.

Dit alles gaat ervoor zorgen dat we de klap van de Coronacrisis beter op kunnen vangen. Wij zijn blij dat zoveel investeringen naar voren worden gehaald, en dat deze investeringen de hele stad ten goede zullen komen om de stad aantrekkelijk te maken voor iedereen. Daarbij vinden we het wel van belang dat er nu ook grote stappen worden gezet als het gaat om de aanpak van racisme en discriminatie in onze stad.

We zijn er trots op dat het college met dit plan een hoop banen creëert. Wat betreft de PvdA zal het behouden en creëren van werkgelegenheid een belangrijke toetssteen blijven voor de plannen van het college in deze tijd. We zullen daarop scherp blijven letten.

Lees hier meer over de plannen van het stadsbestuur.