18 juni 2014

Stel start kindpakket niet langer uit

In Rotterdam groeien 12.000 van de 55.000 basisschoolkinderen op in armoede. De Kinderombudsman adviseert gemeenten om kinderen in armoede een kindpakket aan te bieden. De PvdA pleit er al geruime tijd voor dat Rotterdam deze aanbeveling overneemt. Amsterdam start vandaag met het kindpakket. PvdA-raadslid Carlos Gonçalves (Werk en Inkomen): “Het wordt hoog tijd dat het Rotterdamse College van B en W ook in actie komt.”

6500 kinderen die opgroeien in armoede ontvangen van de gemeente Amsterdam vouchers voor onder andere sport-, spel- en cultuuractiviteiten. Carlos Gonçalves: “Laat Rotterdam dit voorbeeld overnemen, want opgroeien in armoede is onacceptabel. Met de vouchers kunnen kinderen en hun ouders zelf de ondersteuning kiezen die zij het hardste nodig hebben.”

Amsterdam financiert de kosten van het kindpakket met extra rijksgeld voor armoedebestrijding. Bovendien komt het kindpakket bovenop de al bestaande regelingen voor huishoudens met een minimuminkomen, waarop Amsterdam in tegenstelling tot Rotterdam niet bezuinigt. Carlos Gonçalves: “De PvdA diende bij de bespreking van het Rotterdamse coalitieakkoord een motie in om ervoor te zorgen dat het kindpakket van start kon gaan. Het College gaf niet thuis. Wij hopen dat het goede voorbeeld uit Amsterdam het College wel overtuigt. Zo niet, dan zal de PvdA bij de Kaderbrief hierover opnieuw met het College in discussie gaan.”

In de bijlage de motie die PvdA bij de bespreking van het coalitieakkoord (mei 2014) indiende over het kindpakket.