Terugblik vanaf de Coolsingel: november.

16 december 2022

Na elke verkiezingen zeggen we hetzelfde: “we moeten meer de wijken in!”. Nou, de maand november hebben we dat ook zeker gedaan. Het Rotterdamse ombudsteam heeft een doorstart gemaakt, en de fractie is zelf ook actief aan de slag geweest met de zorgen en ideeën van bewoners.

Eén van de hoogtepunten was toch wel de actie over het betaald parkeren. In het coalitieakkoord van Leefbaar Rotterdam, VVD, D66 en DENK staat dat er binnen de hele ring betaald parkeren ingevoerd gaat worden. Deze maand presenteerde het college, bij monde van wethouder Karremans, het ‘kader invoering betaald parkeren’. Heel concreet komt het erop neer dat de wijken Pendrecht, Zuidwijk en IJselmonde de Sjaak zijn.

Wij zijn tegen het invoeren van betaald parkeren in deze wijken omdat er geen sprake is van parkeerdruk. Bewoners stimuleren om meer gebruik te maken van het OV, de fiets, of de benewagen doe je door de stad beter in te richten, niet door met de botte bijl mensen op kosten te jagen. Toch boekte het college even €100 miljoen in op de begroting.
Samen met verschillende leden hebben we dus een bewonersbijeenkomst georganiseerd in Vitaal Pendrecht. De zaal zat tjokvol. Richard is hier in gesprek gegaan met de bewoners en heeft vooral hun zorgen meegenomen naar de raadszaal. Achter het spreekgestoelte stond hij stil bij de zorgen van Saïd, die bang is dat mensen ouderen minder komen bezoeken, van Marcel, de voorzitter van de korfbalvereniging, die zich zorgen maakt dat er minder mensen zich in willen zetten als vrijwilliger, en van de ondernemer Ramona, die zich zorgen maakt
over de mkb-ers op plein 1953. Zeker in Pendrecht en Zuidwijk moeten we ons inzetten op het versterken van wijken, niet op het uitmelken van bewoners met de kleinste inkomens. Als het college zo nodig geld wil ophalen bij de automobilist mogen ze dat wat ons betreft doen in Hillegersberg: de wijk met de hoogste inkomens en het meeste autobezit. Maar deze wijk valt (héééél toevallig) dan net weer buiten de ring en krijgt dus niet met de plannen te maken. Helaas is het kader aangenomen. Toch is de strijd nog niet gestreden: het college gaat stap voor stap het betaald parkeren invoeren. Elke keer zullen wij aan de boom schudden en opkomen voor de bewoners!

Een tweede actie die we hebben gevoerd was op de Esch. Het college heeft besloten om te kiezen voor een goedkopere brug in plaats van te investeren in een tunnel waar ook de metro door kan. Wij zijn voor het aanleggen van een tunnel met metro. Dít is nou juist wél een manier waarop we de stad beter toegankelijk kunnen maken met het OV.

Een wat minder moment deze maand was het bericht dat er toch weer intochten zijn gehouden binnen onze gemeentegrenzen waar mensen zich verkleedden als Zwarte Piet. Ondanks dat we hebben afgesproken dat er geen subsidie meer gaat naar organisaties die Zwarte Piet willen gebruiken, blijkt het toch niet afdwingbaar te zijn. Het debat in de raad was ook wel een dieptepunt te noemen. Het Leefbaar Rotterdam raadslid de Waard begon zijn betoog met “grapjes” over een “Pietentekort” en dat Pieten maar vaker door de schoorsteen moeten. Narsingh sprak rake woorden als reactie: “We kunnen inhoudelijk van mening verschillen over een beladen onderwerp zoals het gevoel van discriminatie, maar wat hieronder ligt is minachting. En minachting is precies wat collega de Waard hier naar voren brengt. En zolang die minachting blijft bestaan, zullen problemen als racisme en discriminatie blijven bestaan.”

Tot onze verrassing stemde de coalitie verdeeld over onze motie om het subsidie instrument wél afdwingbaar te maken. Misschien juist wel door de neerbuigende manier waarop de discussie werd gevoerd door de Waard en de weloverwogen argumenten van Narsingh. De coalitiepartijen D66 en DENK stemden voor. Het resultaat van het vervelende debat is dus wel een positieve. En laten we die energie vasthouden!

Fijne feestdagen allemaal!

Met vriendelijke groet,

Pelle Ram
Politiek medewerker