28 mei 2015

Van Waarde Lokaal

Het partijbestuur heeft voor de komende politieke ledenraden, naast de actualiteit, de thema’s die voorkomen uit het Van waarde onderzoek op de agenda gezet. Op 21 mei kwam Monika Sie samen met haar collega Annemarieke Nierop van de Wiardi Beckmanstichting, naar het partijkantoor aan de Willem Smalthof om met ons te praten over de thema’s en over de praktische uitvoering: Van Waarde Lokaal. Het werd een avond vol inspiratie en samenwerking.

Van waarde onderzoek

Uit 70 interviews met ‘gewone mensen’ (lees: “geen politici en wetenschappers”) heeft de Wiardi Beckman Stichting (WBS) 4 kernwaarden gehaald waar de sociaal democratie voor zou moeten strijden: bestaanszekerheid (kan ik mijn huur deze maand nog betalen, en volgende maand?), goed werk (vaste dienst, erbij horen), verheffing (het individu laten ontwikkelen) en binding (van ‘ik’ naar ‘ons’).

Van onderzoek naar praktijk

De Wiardi Beckmanstichting heeft ons, de afdeling Rotterdam, gevraagd samen op te trekken in ‘Van Waarde lokaal’, een project waarbij we doorgaan met het verzamelen met verhalen. Een aantal mensen in de zaal noemde al een aantal voorbeelden: de werkgelegenheid in Zuid, aan de kant worden gezet als nivo-2 SPW’er, omdat alles in de zorg nu gedaan moet worden door HBO-V’ers. Door deze, en vele andere verhalen te blijven verzamelen kunnen zowel individuele als structurele problemen worden gesignaleerd en worden aangekaart op het niveau waar het speelt: van wethouder tot minister.

Wiardi Beckmanstichting en PvdA Rotterdam samen door

Monika en Annemarieke zullen een aantal Rotterdammers die op deze avond hun zorg hebben geuit en voorbeelden hebben genoemd uitgebreid gaan interviewen. Deze interviews zullen (zo nodig anoniem) op een website worden geplaatst. Op die site kunnen bloggers (gefilterd) reageren met hoe het in hun gemeente goed geregeld is of die dezelfde problemen hebben. Tegelijkertijd zullen een aantal vrijwilligers uit Rotterdam door middel van een ‘Van Waarde Observatorium’ thematische bijeenkomsten gaan houden met cliënten, patiënten en werknemers uit het veld gaan praten over de dingen die goed gaan en de knelpunten signaleren. De betrokken fractieleden zullen hierbij aanwezig zodat zij hiermee terug naar de Coolsingel kunnen gaan.

Komend najaar zullen we opnieuw bij elkaar komen elkaar en de ervaringen met elkaar delen, aangevuld met de verhalen uit de rest van het land die de Wiardi Beckmanstichting heeft verzameld. Op deze manier kunnen we ook van elkaar leren en in contact komen met gemeenten waar bijvoorbeeld decentralisatie van jeugdzorg en passend onderwijs beter is geregeld.

Inspirerend slot

Nadat velen hun zorgen hadden geuit, ondersteund met voorbeelden uit de praktijk en nadat gegevens waren genoteerd om later door te praten over deze problemen werd de avond inspirerend afgerond. De partij werd aangesproken op het feit dat de PvdA in Rotterdam jaren lang het beleid heeft gemaakt en voor het land in gang heeft gezet. We moeten doorgaan met deze verhalen te blijven verzamelen en door te gaan het beleid te veranderen, zodat we weer op de kaart komen te staan en het beleid weer sociaal en rechtvaardig kunnen maken. Op naar een sociale samenleving.