2 mei 2014

verslag vergadering 11 december 2013

Verslag ledenvergadering PvdA Charlois 11 december 2013

Aanwezig 33 leden en 5 gasten.

De dag voorzitter Petra Reijntjes opent om 19.30 uur de vergadering door iedereen hartelijk welkom te heten.

1)      De agenda voor vanavond word vastgesteld zoals hij is opgesteld.

2)      Het verslag van de vorige vergadering (3 september 2013) word goedgekeurd.

3)      Voorstel stembureau leden Said Ajbilou,Evert van der Schee en Ida Maes

Voorstel vanuit Hasan Eker Matthijs van Muijen,Peggy Wijntuin en Ida Maes dit ivm punt 8 van de agenda.

4)      De begroting wordt aangenomen zoals hij is opgesteld.Voor de kascontrole stellen zich Kathleen Paal en Peter Eggink beschikbaar.Voor het werkplan komen er extra punten van een aantal leden.Ook word er gezegd dat we de beleidslijnen uit de buurten mee moeten nemen naar de gebiedscommissie.

5)      Er volgt nu een uitleg door Carina over de gebiedscommissie en na aanleiding daarvan komt het verkiezingsprogramma ter sprake.

De huidige fractie zal een politiek testament achterlaten voor de cie.

Het verkiezingsprogramma is kort en bondig samengesteld zoals was  afgesproken. Er wordt opgemerkt dat veiligheid er niet bijstaat en dat er over  speeltuinen/speelplekken een besluit is genomen door de deelgemeenteraad waar ook de PvdA voor was.

Matthijs van Muijen zal een a4 maken vanuit de fractie met wat er allemaal bereikt is de afgelopen 4 jaar.

Voorgesteld word om groen en veiligheid toe te voegen aan het verkiezingsprogramma.De teksten worden in de pauze geschreven en na de pauze toegevoegd.

6)      Er volgt een uitgebreide uitleg door Peter Aubert over hoe de commissie tot de tot stand koming van de lijst is gekomen.

Er volgt nu een orde voorstel van Hasan Eker.

Hij stelt voor om 3 namen toe te voegen aan de lijst omdat deze toch wel erg kort is.Hij stelt voor Said Ajbilou,Evert van der Schee en Ed Goverde in deze volgorde aan de lijst toe te voegen.Dhr van der Pols vind zelfs 8 personen te weinig voor een partij als de onze.Het voorstel word aangenomen en de lijst met voorgestelde kandidaten ziet er als volgt uit:Zeki Baran,Kathleen Paal,Shirley Ramlal,Ahmet Yldirim,Jitske Proietti,Said Ajbilou,Evert van der Schee en Ed Goverde.

Deze lijst word unaniem goedgekeurd en dit zijn dus de officiele kandidaten voor de PvdA.

7)      Het stembureau word bedankt en ontbonden.

8)      De campagne word besproken en men zal via een nieuwsbrief zich kunnen aanmelden voor de acties die er komen.

9)      Op 17 december is er een kerstborrel in Cafe Sas aan de slinge waarbij iedereen is uitgenodigd.

10)   De lijsttrekker Zeki Baran houd een toespraak waarin hij iedereen bedankt voor het vertrouwen en zegt zich met 200% in te zullen zetten voor een goed resultaat in Charlois.

11)   Om 22.00 uur sluit de dagvoorzitter de vergadering met een woord van dank aan iedereen voor hun komst en inbreng.