20 mei 2014

Watersnoodramp in Bosnië: Help met goederen en geld

Beste Rotterdammers,

Terwijl ik vorige week actief was voor de campagne voor de Europese verkiezingen, werd mijn geboorteland Bosnië-Herzegovina getroffen door een watersnoodramp. Veel mensen zijn alles kwijt in de getroffen gebieden. Hele dorpen en steden staan onder water en door aardverschuivingen zijn veel huizen vernietigd. Deze ramp heeft inmiddels ruim 1 miljoen mensen getroffen en er zijn meer dan 20 doden gevallen.

Duizenden mensen hebben momenteel geen dak boven hun hoofd. Ik hoop dat de wereld en uiteraard Nederland een helpende hand biedt. Veel familie en bekenden van mij wonen momenteel nog in Bosnië. Door in te zamelen hoop ik ook hen te kunnen helpen. Daarvoor vraag ik jullie om hulp.

In ons land zijn er inmiddels diverse initiatieven gestart om geld en goederen naar Bosnië te sturen. Er is vooral behoefte aan (houdbaar) voedsel, reinigingsmiddelen, gereedschappen, medicijnen, middelen voor persoonlijke hygiëne en huishoudelijke gebruiksvoorwerpen. Voor het transport naar Bosnië zijn er vrachtwagens nodig.

In Barendrecht is er een inzamelpunt voor de regio Rotterdam. Daarnaast is het rekeningnummer NL19ABNA0411938363 t.n.v. Platforma BiH opgesteld voor giften. Het Platform BiH coördineert de landelijke actie in samenwerking met lokale organisatie in Nederland en Bosnië. De bedragen die gestort worden, zullen door de samenwerkende organisaties omgezet worden in hulgoederen.

Wil je helpen of meer informatie? Kijk op de website www.helpbosnie.nl voor meer informatie en neem contact met ons op.

Dank!

Mirela Kahrimanovic

In de bijlage meer informatie over de actie van Mirela