2 februari 2017

Woonvisie Rotterdam op losse schroeven

De PvdA Zuid-Holland wil dat de provincie aan de Rotterdamse regio vraagt om met nieuwe plannen te komen voor voldoende sociale woningen. Indien nodig wil de PvdA Zuid-Holland dat de provincie zelf beleid vaststelt om dit af te dwingen. Om te voorkomen dat in de aanloop tot de noodzakelijke beleidsaanpassing het aantal sociale huurwoningen afneemt, heeft de PvdA Zuid-Holland gisteren bekend gemaakt dat de partij samen met SP en GroenLinks een voorbereidingsbesluit voor de regio Rotterdam opstelt.

Leefbaar Rotterdam, D66, CDA en de VVD stemde in de Rotterdamse gemeenteraadsvergadering van 15 december in met het collegevoorstel om het aantal sociale woningen in Rotterdam met 20.000 te verminderen. Dit besluit werd genomen ondanks dat 70 procent van de stemmers bij het woonreferendum hier tegen stemde. De PvdA Zuid-Holland vindt dat de provincie moet voorkomen dat het aantal sociale woningen in de regio Rotterdam in de toekomst onvoldoende is om mensen die voor een sociale huurwoning in aanmerking komen passend te kunnen huisvesten. Het behoud van evenwicht tussen vraag en aanbod op de woningmarkt is een belangrijk provinciaal beleidsdoel.

Als de provincie een voorbereidingsbesluit voor de regio Rotterdam vaststelt, dan heeft dat tot gevolg dat de gemeenten in de regio een jaar lang geen besluiten mogen nemen die ingaan tegen voorgenomen provinciaal beleid gericht op voldoende sociale huurwoningen. De gemeenten in de Rotterdamse regio kunnen dan bijvoorbeeld geen bestemmingsplannen meer vaststellen zonder ontheffing van de provincie. Het is in Nederland uitzonderlijk dat de provincie een besluit met deze vergaande strekking voor een hele regio neemt. Het besluit dat door de Rotterdamse gemeenteraad is genomen dreigt de Rotterdamse woningmarkt echter ernstig te ontwrichten, waardoor naar het oordeel van de PvdA Zuid-Holland een krachtig  antwoord noodzakelijk  en gepast is.

Het voorstel wordt op 8 maart aanstaande ingebracht  bij het agendapunt woonbeleid Rotterdam voor de vergadering van de commissie Ruimte en Leefomgeving. Het Rotterdamse woonbeleid is op verzoek van onder andere PvdA Zuid-Holland en SP Zuid-Holland op de agenda geplaatst om te spreken over maatregelen die de provincie het best kan nemen in de ontstane situatie. De verantwoordelijk gedeputeerde heeft toegezegd dat zij ook haar oordeel zal geven over de ontstane situatie, en  zal aangeven welke beleidsmaatregelen de provincie in reactie daarop kan nemen.