18 juni 2015

Zorgen om antisemitisme en vooroordelen onder Rotterdamse jongeren

Naar aanleiding van het onlangs openbaar geworden onderzoek van het Verwey-Jonker Instituut naar antisemitisme onder jongeren, stelt PvdA-raadslid Peggy Wijntuin vandaag vragen aan het stadsbestuur.

Uit het onderzoek blijkt onder meer dat 12 procent van de moslimjongeren ‘niet zo positief’ denkt over Joden in Nederland. De houding van jonge Turkse moslims is negatiever (17 procent is niet positief over Joden in Nederland) dan de jonge Marokkaanse moslims (9 procent). Ook komt naar voren dat deze negatieve gevoelens vaker voorkomen bij lage inkomens dan bij hogere inkomens.

Volgens de onderzoekers komt het echter veel vaker voor dat christelijke en niet-gelovige jongeren niet zo positief denken over allochtone groepen dan islamitische jongeren denken over Joden in Nederland. Zo staat 40 procent van de autochtone jongeren in Nederland niet zo positief tegenover Marokkanen.

“De manier waarop jongeren afgaan op vooroordelen en elkaar niet als individu benaderen, staat een samenleving waarin iedereen in veiligheid zichzelf mag zijn in de weg,” zei Minister Asscher in een reactie op het onderzoek. Hij wil onder meer de aanpak van antisemitisme intensiveren, onder andere door het probleem in onder andere de Turkse gemeenschap bespreekbaar te maken. Ook wil hij het onderwerp bij docenten in het onderwijs aankaarten en een voorlichtingscampagne tegen vooroordelen starten. Wijntuin: “Ik wil van het stadsbestuur weten hoe men tegenover de door Minister Asscher aangekondigde maatregelen staat en of men denkt dat deze afdoende zijn.”

Klik hier voor het volledige onderzoek van het Verwey-Jonker Instituut (‘Antisemitisme onder jongeren in Nederland’).