De verkiezingscampagne: een goed begin….

Door Chris van Krimpen op 26 september 2023

Zaterdagmiddag 23 september j.l. kwam een enthousiaste groep leden van PvdA en GroenLinks bijeen in het fraai verbouwde Gemaal op Zuid aan de Pretorialaan, een Rotterdams monument. Het gezamenlijke campagneteam van PvdA en GroenLinks presenteerde daar de gedetailleerde voorstellen voor de Rotterdamse campagne. En natuurlijk gaven de ‘Rotterdamse’ parlementaire kandidaten acte de présence, drie dames en één heer: Barbara Kathman en Marleen Haage van de PvdA en het duo Iris Vrolijks en Jeroen Postma van GroenLinks. Hun betogen werden met applaus ontvangen, overigens niet onverwacht want het was natuurlijk wel ‘preken voor eigen parochie’.
Wat opviel was de uitstekende sfeer tussen de Groenen en de Roden! Sombere voorstellingen over ‘cultuurverschillen’, ideologische tegenstellingen en soortgelijke negatieve uitingen zijn niet uitgekomen. De twee campagneleiders Jasper van der Vaart van de PvdA en Douwe van der Stroom van GroenLinks gaven een gezamenlijke presentatie van de komende activiteiten. Douwe tooide zich daarbij demonstratief met een rode PvdA tas en Jasper trok een groen vestje aan, een veelbelovende symboliek!
Wat opviel was een nieuw elan, een algemeen gevoel dat we staan voor een nieuw begin, een toekomst waarin het neoliberale beleid van de afgelopen jaren kan worden omgebogen.

Wat een tegenstelling met de bijeenkomst in dat andere Rotterdamse monument, de Van Nelle fabriek waar vrijwel tegelijkertijd het VVD-congres plaatsvond! Lijsttrekker Dilan Yezilgüz deed wat van haar kon worden verwacht: zij gaat het fixen voor de ‘hard werkende mensen’ die te weinig in hun portemonnee hebben en bepleit het stoppen van migratie gekoppeld aan een impliciete invitatie aan extreem rechts om samen een rechtse meerderheid te vormen. Misschien komt er een tijd dat we nog terug verlangen naar Rutte….

… ook de catering was weer voortreffelijk!

Chris van Krimpen

Chris van Krimpen

Chris van Krimpen is een oudgediende van de PvdA en was al in 1972 penningmeester van het gewest Rotterdam. Hij werd in 1976 lid van de Eerste Kamer en werd na een langdurig verblijf in het buitenland in 1989 enige jaren lid van de Rotterdamse gemeenteraad. Hij werkte van 1992 tot 2017 voornamelijk in Oost

Meer over Chris van Krimpen

Waar ben je naar op zoek?