Terugblik 2019: duizenden Rotterdammers aan het werk!

Door Dennis Tak op 12 juni 2020

Terugblik 2019: duizenden Rotterdammers aan het werk!

3.500 Rotterdammers met schulden geholpen

400 uitzendkrachten zijn zeker van een baan bij de gemeente Rotterdam

4.500 Rotterdammers hebben vanuit de bijstand werk gevonden

Tijdens het verantwoordingsdebat over 2019 stonden we stil bij de rol van de lokale overheid. Wat was onze bijdrage aan een sociaal Rotterdam in 2019, waarin Rotterdammers perspectief hebben op een beter bestaan?

Dit hebben we voor elkaar gekregen in 2019:

  1. Gelijke kansen door te investeren in beter onderwijs in het NPRZ-gebied op Zuid.
  2. Ruim 3.500 Rotterdammers met schulden zijn geholpen door de gemeente.
  3. De transitie naar een volledig duurzame economie heeft afgelopen jaar grote stappen weten te zetten. Zoals ons eigen Rotterdams Klimaatakkoord.
  4. Bijna 400 uitzendkrachten zijn zeker van een baan, doordat ze een vast contract krijgen bij de gemeente Rotterdam.
  5. 4.500 Rotterdammers hebben werk gevonden vanuit de bijstand.

Werk aan de winkel in 2020

Er is werk aan de winkel, omdat na jaren van klinkende economische groei, ons land voor de grootste recessie in 100 jaar staat. Juist in de moeilijkste dagen van ons bestaan moeten we opkomen voor de zwaksten in onze samenleving.

Woningen
Ondanks de inspanningen van dit college, is er nog steeds een schreeuwend tekort aan betaalbare woningen. Daarom willen we dat de pilot Huurmisstanden van Carnisse uitgebreid wordt naar de rest van de stad.

Ook wordt er voor wat de PvdA Rotterdam betreft er juist nu werk gemaakt van grote gebiedsontwikkelingen zoals Feyenoord XL. Door nú onze handen uit de mouwen te steken, houden we Rotterdammers aan het werk en zo verzekerd van een inkomen.

Onderwijs
Voor de PvdA is een leraar voor de klas een absolute basisbehoefte. Het baart ons dan ook zorgen dat deze tekorten afgelopen jaar nog verder zijn opgelopen.
Dit college moet alles uit de kast halen om hier een oplossing voor te vinden. Eerder al droegen wij hiervoor ideeën aan. Het is nu zaak om door te pakken en wij roepen het college af om door te zetten.

Good governance
Afgelopen jaar hebben wij onze zorgen geuit over de kwaliteit van dienstverlening bij Trevvel en de moeilijkheden bij Humanitas. Deze voorbeelden leren ons dat we als gemeente vrijwel machteloos staan nadat een taak is aanbesteed. Als de Corona crisis ons iets leert, dan is het wel het belang van zelf de regie hebben. Of het nu is om te voorkomen dat je met op winst beluste zorgverzekeraars moet onderhandelen over een noodhospitaal, of om juist in te kunnen grijpen als de zaken mis dreigen te gaan – zoals met Trevvel en Humanitas.

De PvdA ziet in inbesteding als een serieus alternatief. Rotterdammers smachten naar minder markt en meer overheid. Al decennia klinkt de vraag om de privatiseringsgolf te stoppen. Voor ons bestaat er niet langer een alternatief. 2020 is een keerpunt.

Wanneer wij spreken van een sterke gemeentelijke organisatie die de touwtjes weer in handen neemt, kijken wij ook naar de gemeentelijke organisatie zelf. De PvdA is trots op het mooie werk dat de afgelopen maanden door ambtenaren is verzet om onze stad deze moeilijke tijd door te helpen.

Zonder ambtenaren geen bergen werk dat wordt verzet. Deze periode benadrukt zo het belang van de gemeente als aantrekkelijke werkgever. Daarom dienden wij bij de raadsvergadering van 11 juni de motie “Zeker zijn van een diverse gemeente” in. De gemeente kan een voorbeeld nemen aan grote bedrijven die goed scoren op dit front.

Vorig jaar maakten we ons hard voor vaste contracten, dit jaar maken wij ons hard voor diversiteit.

Energietransitie
Nu duizenden mensen hun baan verliezen en onze economie afglijdt in een diepe recessie, is dit de kans om de overgang naar een duurzame economie als vliegwiel te gebruiken.

De PvdA maakt zich zorgen dat onze ambities verzanden in bureaucratie. Wij hebben eerder onze zorgen geuit over de vertraging in de bouw van windmolens op land en het valt ons ook op dat de investeringen van de gemeente in 2019 achter zijn gebleven. De groene oorlogseconomie is wat ons betreft dé kans om Rotterdam sterker de crisis uit te krijgen.

Veiligheid
Het is duidelijk dat een aanpak waarbij de nadruk op repressieve maatregelen ligt, niet werkt. Excessief geweld onder jongeren neemt toe. Daarom pleiten we voor een integrale wijkaanpak, waaraan ouders, leraren, jongerenwerkers én kinderen zelf actief deelnemen. De nadruk ligt op sensitiviteit en transparantie, waarbij we speciale aandacht besteden aan de digitale belevingswereld voor jongeren.

Rotterdam is van ons, Rotterdammers. De gemeente werkt voor ons allemaal. Als PvdA Rotterdam houden wij daar toezicht op.

 

Dennis Tak

Dennis Tak

Dennis Tak is, naast zijn werk als raadslid, werkzaam bij de Rabobank en lid van het presidium van de PvdA. Hij vindt het belangrijk om politiek te bedrijven die wérkt en minder van acties die niets teweegbrengen. “Knokken voor de belangen van de Rotterdammers en een nieuwe vorm van politiek bedrijven, dat is waarom ik

Meer over Dennis Tak