11 maart 2021

PvdA Zuid-Holland organiseert zich tegen onnodige bezuiniging openbaar vervoer

Eerder hebben wij bericht over de voorgestelde bezuinigingen in het Rotterdamse openbaar vervoer. De MRDH (Metropoolregio Rotterdam Den Haag) stelt dat er ‘harde ingrepen’ nodig zijn om de financiële gevolgen van de coronacrisis voor bijvoorbeeld de RET te beteugelen. Dit zou grote gevolgen hebben voor reizigers en het personeel in Rotterdam. Dit bericht ging dwars door merg en been en ook vanuit Den Haag kon op steun worden gerekend. Zo sloot Haags PvdA raadslid Janneke Holman zich aan bij ons Rotterdams raadslid Dennis Tak. Lees het eerdere artikel hier.

Vanavond (11 maart 2021) vergadert de MRDH over de toekomst van het OV in onze regio. “Het zint de PvdA in Rotterdam helemaal niets, dat wij voor 1 april met een lijst aan bezuinigingen moeten komen”, vertelt PvdA-raadslid Dennis Tak. “Zeker niet omdat alle partijen de mond vol hebben van miljarden investeren in het OV in de nieuwe kabinetsperiode.”

De PvdA wil helemaal niet uitgaan van negatieve scenario’s en raadslid Dennis Tak wil de MRDH vertegenwoordigers aansporen om zich vanavond aan te sluiten bij de volgende lijn:

• Maximale inzet op een lobby voor meer dekking vanuit Den Haag.

• De tarieven worden niet verhoogd en voorlopig geen lijnen geschrapt.

• Het serviceniveau blijft hetzelfde.

• Langetermijnmaatregelen die nu in de stukken staan moeten eerst verder worden uitgezocht voor ze worden ingediend. Een onderbouwing ontbreekt nu en de kans is levensgroot dat het ministerie straks ons vriendelijk dankt voor de lijst aan voorstellen en komt met een lagere dekking (onze braafheid zal dan tegen ons gebruikt worden).

Dat betekent overigens niet dat wij vinden dat er niks mag gebeuren, kleine ingrepen die makkelijk terug te draaien zijn steunt de PvdA. Maar het is van essentieel belang dat wij samen het openbaar vervoer niet laten vallen en de mensen die werken in het openbaar vervoer steunen als PvdA!

Kom op voor de medewerkers openbaar vervoerbedrijven!