Raadslid

Duygu Yildirim

Werkgelegenheid, inkomen, integratie, schuldenaanpak, armoedebestrijding en participatie

“De toegankelijkheid van goed onderwijs, het armoedebeleid en inclusiviteit zijn thema’s die mij raken. Ik wil me ook inzetten voor meer verbinding in de stad. Een stad waarin we het gesprek met elkaar blijven aangaan. Oók als we elkaar niet kennen.”

Duygu Yildirim is opgegroeid in Rotterdam-West en Zuid, maar voelt zich verbonden met alle gebieden en mensen in Rotterdam. Haar passie ligt met name bij de mensen in de samenleving die het meest kwetsbaar zijn. Denk aan kinderen, ouderen, geïsoleerde vrouwen en bijstandsgerechtigden, maar ook mensen met een migratieachtergrond. Op dit moment is ze docent aan de Hogeschool Rotterdam.

Heeft u haar al gespot op Instagram voor Internationale Vrouwendag 2019? Nee? Zie onderstaand!