Gebiedscommissielid IJsselmonde

Johan Verbeek

Als oud deelraadslid wil ik mij graag de komende vier jaar in gaan zetten voor het deelgebied van IJsselmonde. Naast dat ik in de gebiedscommissie zit, ben ik ook actief in het waterschap Hollandse Delta en de beheercommissie voor het AZC.

Mijn werkzame leven heb ik bij de Politie doorgebracht. Eerst als matroos bij de Rivierpolitie en later op straat als agent in het centrum van Rotterdam en weer als hoofdagent keerde ik terug bij de Rivierpolitie. Ik werd na leren, brigadier van politie in het centrum van Rotterdam, werd later milieucoördinator en misdaadanalist. Na 46 jaar ging ik met prepensioen als gegevensbeheerder. In de deelgemeenteraad van IJsselmonde heb ik meer dan 12 jaar zitting gehad en heb daar de nodige ervaringen en contacten opgedaan. Als secretaris van de Partij van de Arbeid in de Rotterdamse afdeling kon ik goed in de keuken van de partij zien hoe het een en ander in het stadhuis van Rotterdam werkt. Binnen het waterschap zit ik in de commissie water. Deze commissie gaat onder andere over de waterzuivering en waterkwaliteit. Veiligheid en milieu staan bij mij voorop als het om de inwoners van dat waterschap gaat. Het is juist goed dat ik de koppeling tussen waterschap en gebiedscommissie kan maken. De beheercommissie van het AZC zit als het waren als buffer tussen de bewoners van IJsselmonde en de bewoners van het AZC. Hier wordt gezorgd voor een goede communicatie tussen bewoners, gemeente, politie, het COA en andere overheidsinstanties. Als er incidenten zijn, passeert dit altijd deze commissie en worden door de bewoners van die commissie kritische vragen gesteld en voorstellen gedaan om het veilig en werkbaar te houden.

Mijn inzet voor het deelgebied IJsselmonde zal er voornamelijk bestaan dat de communicatie met de bewoners, de gemeente, de gemeenteraad, het college en de partij goed op gang blijft.  Zelf zal ik de nodige artikelen op de Facebookpagina van de PvdA IJsselmonde publiceren en zal dit als fotograaf van de nodige plaatjes gaan voorzien. De buitenruimte zal mijn aandacht vragen, omdat ik dat nog ken uit mijn deelgemeentetijd. De mobiliteit en het parkeren rond het nieuwe stadionpark Feijenoord City zal de nodige aandacht gaan vragen. Verder gaat het onderwerp armoede mij zeer aan het hart en wil ik dit vooral samen met de stadsfractie van de PvdA onder de aandacht houden. Verenigingen zullen bij mij de nodige aandacht gaan krijgen. Uiteraard zal een van de taken van bewonersinitiatieven moeten gebeuren. Kortom er zal veel te doen zijn. Volg de Facebookpagina van de PvdA IJsselmonde en blijf dan op de hoogte.