Wijkraadslid Pernis

Mark Hopman*

Mark zet zich graag in voor alle progressieve Pernissers. Ons dorp is groen, maar niet al dat groen wordt goed gebruikt. Zo wordt de oude voetbalvereniging niet meer gemaaid terwijl elders in het dorp juist te enthousiast gemaaid wordt. Alles gebeurt uit een goed hart, maar ons dorp heeft nu een groene, progressieve stem die ook dit soort dingen kan aankaarten. Ook op het gebied van beter openbaar vervoer en samenwerking met andere wijken én de gemeente wil ik grote stappen maken.

Overige social media:

Instagram: https://www.instagram.com/markeerstift1/

* Mark Hopman is verkozen met GroenLinks achter zijn naam maar ook actief lid van de PvdA.