Eerste jaar van dit college zit erop! Terugblik op 2018-2019

18 juli 2019

Het eerste jaar van dit college zit er op! Onze raadsleden hebben zeker niet stilgezeten. Samen met hun blikken we terug op een aantal highlights van het afgelopen politieke jaar.

Tijdelijke woningen

Onze fractievoorzitter Co Engberts is met een plan gekomen om een flink aantal tijdelijke woningen te bouwen in Rotterdam, wat ook uitgevoerd zal worden! Deze woningen blijven voor een korte tijd staan en komen op plekken die al zijn aangewezen voor woningbouw, maar nog braak liggen door procedures. Zeker gezien de krappe woningmarkt, waarbij huur- en koopprijzen van woningen geëxplodeerd zijn, is de komst van zulke woningen nodig. We verliezen mensen die de stad uit trekken of hier niet eens kunnen wonen! Vooral starters, alleenstaanden, leraren, agenten en statushouders zouden kans moeten maken op deze prefab – woningen.

Jongeren Perspectieffonds

In Rotterdam zit maar liefst 15% van de jongeren in de schulden. Dat is twee keer zo veel als het landelijk gemiddelde. Raadslid Duygu Yildirim heeft een plan voorgesteld om te starten met een pilot, waarbij de gemeente de schulden overkoopt van verschillende schuldeisers in ruil voor een tegenprestatie. Hierdoor is er nog maar één schuldeiser, wat de situatie overzichtelijker maakt en minder stress oplevert voor mensen met schulden. We zijn ook erg blij dat de wethouder dit in het schuldenaanpak heeft opgenomen!

De communicatie van de gemeente toegankelijker

Veel Rotterdammers snappen helemaal niets van wat er in de brieven of op de website van de gemeente Rotterdam staat. Af en toe lijkt het wel alsof je een grote taalpuzzel moet oplossen. Onbegrijpelijk, want de gemeente Rotterdam staat in dienst van Rotterdammers. Dat betekent dat je als Rotterdammer laagdrempelig gebruik moet kunnen maken van de diensten en ondersteuning die de gemeente biedt. Er moet duidelijk en eenvoudig gecommuniceerd worden. Ons raadslid Kevin van Eikeren diende een voorstel in, zodat alle communicatie van de gemeente Rotterdam vanaf 1 januari 2020 in begrijpelijke taal wordt gecommuniceerd!

Volwassensportfonds

Veel volwassenen kunnen jammer genoeg de contributie voor een sportvereniging niet betalen. Sport is niet alleen goed voor je lichaam, maar door sport ben je ook onder de mensen. Gelukkig bestaat er al het Jeugdfonds Sport voor jongeren, maar voor volwassenen is er helaas (nog) niets. Daarom heeft raadslid Narsingh Balwantsingh een voorstel ingediend voor een volwassensportfonds. Sport moet ook toegankelijk gemaakt worden voor de volwassenen die het zelf niet kunnen betalen, van jongvolwassenen tot ouderen, met of zonder een beperking!

De verkoopopbrengst van aandelen Eneco goed wegzetten

Bij de verkoop van Eneco ontvangt de gemeente Rotterdam grofweg €1 miljard. Om te voorkomen gretige handen al snoepen uit de Eneco-zilvervloot heeft raadslid Dennis Tak ervoor gezorgd dat dit geld in een investeringsfonds wordt gestoken. “Toekomstige generaties moeten ook nog van dit geld kunnen profiteren. Dit is onze unieke kans om de stedelijke economie te versterken en banen te creëren voor duizenden Rotterdammers”, aldus Tak. Het college komt eind dit jaar met een uitgewerkt voorstel.